კონტაქტი FAQ

Georgian Trade

  • განცხადებები – 0

კომპანიის შესახებ

რა არის ჯი თრეიდი? შპს ჯი თრეიდი არის ახლად შექმნილი იმპორტიორი კომპანია რომელიც თანამშრომლობს როგორც საჯარო დაწესებულებებთან ასევე კერძო პირებთან. მიუხედავად მცირე ხნიანი სტაჟისა, მაინც მედგრად დგას ბაზარზე და კონკურენციას უწევს გამოცდილ და ძველ კომპანიებს.